Zen Banking Forbrukslån

Zen Banking er en av få steder man kan henvende seg for forbrukslån, selv om man har betalingsanmerkninger. Denne låneformidleren samarbeider med BlueStep Finans som har denne formen for lån, men for å få låne må man kunne stille med sikkerhet. Zen formidler også vanlige forbrukslån til alle som ikke har betalingsanmerkninger, både gjennom nevnte BlueStep og Online24. Antallet banker denne agenten samarbeider med er dermed tilsvarende det du finner hos Online24, i tillegg til BlueStep. Totalt snakker vi om over ti forskjellige potensielle tilbud på forbrukslån, når du søker gjennom Zen Banking.

Lånesum og tilbakebetalingstid

Det laveste lånet er på 10 000 kroner, mens høyeste forbrukslån uten sikkerhet som skaffes av Zen Banking, er på 500 000 kroner. Du vil også ha muligheten til å få tilbud på brukskreditter som tilbys via Zens samarbeid med Online24. Disse har noe lavere lånegrense (kredittgrense), men rentene fastsettes etter samme prinsipp.

Rentebetingelser og gebyrer

Rentene er som lånestørrelsen, avhengig av hvilken banks tilbud du velger, samt hvilken økonomi du har. Den laveste nominelle renten er på cirka 8%, men den kan komme opp mot 20-tallet for de med dårligst kredittscore. Ved beregning av effektiv rente tas alle gebyrer med. Disse er etableringsgebyret på 640 kroner, som er noe billigere enn hos mange andre aktører, samt månedlige termingebyrer. Låner du til refinansiering gjennom Zen Banking, er både renter og gebyrer de samme, med mindre du tar opp lån med sikkerhet.

Betingelser for lån med inkasso eller betalingsanmerkning

Inkassolån som formidles gjennom Zen Banking har normalt langt lavere renter enn vanlige forbrukslån uten sikkerhet. Dette skyldes at det kreves pantesikkerhet i bolig (eller tilsvarende formuesobjekt) for å få innvilget inkassolånet. Sikkerheten gjør at banken ikke tar særlig risiko, og de er dermed villige til å låne ut rimeligere. Refinansiering for de med betalingsanmerkninger har heller ingen spesifikke øvre lånegrenser, og det hele vurderes individuelt på dette punktet. Lånestørrelsen er derimot gjenstand for justering i forhold til belåningsgrad på eiendommen som stilles som sikkerhet. Har du for eksempel en belåningsgrad på 85%, som er maksimumsgrensen satt av Finanstilsynet, vil det bli vanskelig å få lån. Er sikkerheten annen eiendom enn en bolig, vil normalt kravet til maksimal belåningsgrad være lavere.

Søknad om forbrukslån fra Zen Banking

Alle søknader om forbrukslån blir behandlet fortløpende, og søkeren får vanligvis svar samme dag fra alle bankene låneformidleren samarbeider med. Søknadsskjemaet hos Zen Banking er enkelt, der du oppgir personalia, hva du vil låne til, om du har inkassosaker og lignende. Svaret på søknaden sendes til den epostadressen du oppgir. Med i svarene vil det ligge lånetilbud, så fremt du ikke får avslag.

Krav for å få forbrukslån fra Zen Banking

Søkeren må være over 25 år, og enten norsk statsborger eller bosatt i landet i mer enn 3 år (med skattepliktig inntekt). Inntektskravet fra Zen er ikke spesifisert, men økonomien din vil innvirke på hvor mye du får låne. For vanlige forbrukslån kan du ikke ha inkassogjeld eller betalingsanmerkninger, mens for inkassolån må du kunne stille med sikkerhet.