Alternativ til forbrukslån: Spør om forskuddslån på jobben

Trenger du å låne penger og vurderer et forbrukslån, bør du først se på muligheten for å få et lån fra din arbeidsgiver. Mange firmaer tilbyr slike ansattelån og i noen tilfeller kan det til og med være både rente- og skattefritt.

Hvis arbeidsgiveren din er skikkelig snill, kan de tilby deg å låne penger rentefritt, hvilket altså vil si at lånet ikke koster deg noen verdens ting. For at lånet i tillegg skal være rentefritt, hvilket vil si at du ikke må skatte av fordelen du får ved å kunne låne penger billig fra jobben, må beløpet ikke overstige 3/5-deler av 1G (folketrygdens grunnbeløp). I 2016 utgjør 1G 90.068kr, hvilket betyr at du kan låne inntil 54.041kr. Skattefritt. Eneste kravet er at du betaler pengene tilbake innen 12 måneder fra du får dem utbetalt. Det er ingenting i veien for at du har flere lån fra arbeidsgiveren din, men totalsummen du til enhver tid skylder, kan ikke overstige 54.041kr. Det samme gjelder hvis du har flere arbeidsgivere, du kan bare låne 3/5-deler av 1G totalt, så har du lånt 20.000kr. Fra en arbeidsgiver, kan du maksimalt låne 34.041kr. Fra en annen arbeidsgiver.

Beskatning av fordelen av billig lån

Hvis du låner mer enn det skattefrie maksbeløpet, eller hvis du nedbetaler lånet over en lengre periode enn 12 måneder, må du skatte av fordelen ved å kunne låne pengene billig fra din arbeidsgiver, hvis renten er mindre enn det som kalles normrenten. Pr. desember 2016 er denne 2,2%. Det betyr at så lenge arbeidsgiveren din tar 2,2% eller mer i rente på lånet, så blander Skattemyndighetene seg ikke inn i dette, og du kan låne så mye du vil (så mye arbeidsgiveren er villig til å låne deg), og nedbetalingen er utelukkende en sak mellom din arbeidsgiver og deg.

Normrenten endres flere ganger årlig, og beregnes ut fra en basisrente som fastsettes av Finanstilsynet. Mange arbeidsgivere har i sin avtale for lån til ansatte, at renten skal følge normrenten, og på denne måten slipper både firmaet og den ansatte å bekymre seg om skatt på lånet.

Husk å lage en skriftlig låneavtale

Reglene rundt lån fra arbeidsgiver til ansatte er relativt strenge, for å unngå at det oppstår smutthull som kan utnyttes til å slippe skatt. For at et ansattelån skal vurderes som nettopp et lån, og ikke lønn, krever ligningsmyndighetene at det foreligger en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, på låneforholdet. Denne kan i prinsippet godt være muntlig, men dette vil i de fleste tilfeller være vanskelig å dokumentere, så det anbefales på det kraftigste å lage en skriftlig avtale, som regulerer lånets størrelse, rentebetingelser og nedbetalingsplan. Hvis ligningsmyndighetene foretar bokettersyn hos arbeidsgiver eller sjekker selvangivelsen til den ansatte, og det ikke kan fremvises en låneavtale, risikerer partene at ligningsmyndighetene anser utbetalingen som lønn, noe som gjør at arbeidstaker må skatte av beløpet, og arbeidsgiver må betale arbeidsgiveravgift på lånesummen.

Det kan også være tilfeller der Skattemyndighetene vil skjære igjennom og anse et lån som ugyldig, på tross av at det foreligger en skriftlig avtale mellom firmaet og den ansatte. Hvis for eksempel den ansatte ikke får utbetalt lønn, men får faste utbetalinger fra firmaet i form av lån, vil dette i de fleste tilfeller ikke bli godkjent, og utbetalingene vil bli ansett som lønn, med de skattemessige konsekvenser dette medfører. Et annet tilfelle er der arbeidstakeren ikke har stilt tilstrekkelig sikkerhet for lånebeløpet. Akkurat hva som regnes som tilstrekkelig sikkerhet vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle, men på lån som ligger innenfor det skattefrie lånebeløpet vil det ikke kreves noen form for sikkerhet. Arbeidstaker kan derimot ikke låne tre millioner av sin arbeidsgiver til kjøp av bolig, uten at firmaet får tilstrekkelig pant i boligen til å sikre lånet.

Gunstige lånebetingelser for statsansatte

Jobber du i Staten har du ekstra gode betingelser for å få et lån fra arbeidsgiver, noe som er nedfelt i Statens Personalhåndbok. Du har krav på inntil 2 månedslønner utbetalt på forskudd, helt rentefritt. Eneste kravet er at du betaler tilbake lånet på mindre enn 12 måneder, hvis ikke vil du måtte skatte av fordelen ved lånet. Uansett kan du ikke få en nedbetalingstid på lengre enn 24 måneder.